آینو

گروه آموزشی آینو با شعار ایجاد عدالت آموزشی برای همه فرزندان ایران بر آن می باشد که متنوع ترین و خلاقانه ترین آموزش ها را با توجه به تنوع مدرسان در اختیار کودکان و دانش آموزان قرار دهد. این سیستم آموزشی هر روز در حال گسترش و ایجاد تنوع در خدمات خود می باشد.
سرگرمی
گروه آموزشی آینو به تنوع آموزشی به همراه سرگرمی اعتقاد دارد و سعی نموده است سرگرمی های متنوع و آموزشی را در نرم افزار خود قرار داده است.
تنوع آموزش
تیم آینو سعی می کند با توجه به سلیقه ها و شیوه های یادگیری بچه ها دوره های متنوعی را در اختیار کودکان و دانش آموزان قرار دهد.
ایجاد رقابت واقعی وسازنده
یکی از تفاوت های سیستم آموزشی آینو ارتباط دانش آموزان با یک دیگر با استفاده از سرویس های مشوقی، حس رقابت را بین دانش آموزان ایجاد می نماید.
پرورش و آموزش مهارت ها
با توجه به ضعف های سیستم آموزشی و لزوم آموزش مهارت های مختلف به کودکان و دانش آموزان تیم آینو این رسالت را درک کرده و...


slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
slide 10
slide 11
slide 12